داستان‌های موفقیت

تحلیل سیستماتیک و ارزیابی بلوغ داده در نقاط هدررفت گاز

گاز طبیعی تأمین کننده انرژی مورد نیاز برای بسیاری از فعالیت‌های خانگی و صنعتی می‌باشد. به دلیل تجدیدناپذیر بودن منبع گاز طبیعی، بهینه‌سازی مصرف آن همواره مورد توجه بوده است. در سیستم توزیع و انتقال گاز طبیعی، میان حجم گاز اندازه‌گیری شده در نقاط دریافت و نقاط تحویل، اختلافی وجود دارد که به گاز گم‌شده یا گاز محاسبه نشده شهرت یافته است. گاز گم‌شده یکی از عوامل هدررفت گاز به حساب می‌آید و در کشورهای مختلف به عنوان یک چالش مورد مطالعه بوده است. پیدا کردن منشأ گاز گم‌شده به جلوگیری از هدررفت گاز و همچنین افزایش بازدهی خطوط انتقال گاز کمک شایانی خواهد کرد.

شناسایی هوشمند مصارف نامتعارف گاز

مسئله گاز محاسبه نشده، همواره یک چالش برای شرکت‌های گاز استانی بوده است. یکی از عواملی که منجر به افزایش میزان گاز محاسبه نشده می‌شود، مصارف ناهنجار است. حالت‌های مختلفی را می‌توان به عنوان مصرف ناهنجار در نظر گرفت. برای مثال؛ دستکاری کنتور برای پایین نشان دادن میزان مصرف، خرابی کنتور، کالیبره نبودن کنتور و … از جمله عوامل در نظر گرفتن یک مصرف به عنوان ناهنجاری می‌باشند.