پرسشنامه سنجش سطح بلوغ داده

داده‌محور شدن به این معناست که داده و تحلیل در استراتژی کسب و کار، سیستم‌ها، فرایندها و فرهنگ سازمان حضور داشته باشد. به معنای ایجاد ذهنیتی است که در آن تحلیل، پایه تمام تصمیمات کسب و کار را شکل دهد و توسط تمام سطوح سازمان در آغوش گرفته شود.  سازمان‌های داده‌محور متعهد هستند که داده‌های مرتبط با تمام جنبه‌های کسب و کار خود را جمع‌آوری کنند. آن‌ها این امکان را برای کارکنان در تمام سطوح فراهم می‌آورند که بتوانند به داده‌های درست در زمان درست دسترسی پیدا کنند و تصمیمات قاطع بگیرند. بدین ترتیب داده تبدیل به مزیت رقابتی سازمان می‌شود. یک سازمان داده محور، داده و تحلیل را در مرکز استراتژی کسب و کار خود قرار می‌دهد و با بهینه‌سازیِ داده‌محورِ تمام عملیات روزانه، خود را از سایر رقبا متمایز می‌کند.

امروزه بحث اصلی در حوزه داده‌محور بودن بر سر این مسئله است که که تا چه میزان جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها به صورت موثر انجام می‌پذیرد.

امروزه بحث اصلی در حوزه داده‌محور بودن بر سر این مسئله نیست که آیا سازمان‌ها صرفا در حال جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها هستند یا خیر. سالیان زیادی است که سازمان‌ها چه به صورت بایگانی‌های سنتی و یا به صورت دیجیتالی داده‌های مختلفی را در طول دوره زندگی سازمان جمع‌آوری و ذخیره می‌کنند؛ مسئله اصلی در این است که تا چه میزان این جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آن‌ها به صورت موثر انجام می‌پذیرد. شرکت‌ها در دنیای امروز به دنبال بینش‌های بی‌درنگ بدست آمده از رویت کامل داده‌ها هستند که می‌تواند فرایندهای آن‌ها را بهینه کند. در همین راستا قبل از اینکه سازمان‌ها شروع به کسب بینش از داده‌های خود کنند، ارزیابی سطح بلوغ داده‌‌ی آن‌ها ضروری است. بلوغ داده به معنی تکامل تدریجی یک سازمان است بطوری که تمام منابع داده داخلی و خارجی مرتبط را یکپارچه کرده، مدیریت کند و از آن‌ها حداکثر بهره را ببرد. این به معنای ایجاد یک اکوسیستم نوآوری، ایجاد ارزش برای کسب و کار و ایجاد تحول تأثیرگذار با استفاده از داده است. بلوغ داده به معنای داشتن یک فناوری برای مدیریت حجم بالای داده نیست. بلکه یک سفر است که در طی آن یک اکوسیستم ساخته می‌شود. این اکوسیستم شامل فناوری، مدیریت داده، تحلیل، حاکمیت داده و مؤلفه‌های سازمانی است. سازمان‌هایی که با موفقیت سطح بلوغ داده‌ای فعلی خود را اندازه‌گیری می‌کنند، می‌توانند حوزه‌های مشکل را شناسایی کرده و به آن‌ها رسیدگی کنند و با طراحی نقشه راه و توسعه نقاط قوت خود، در مسیر داده‌محور شدن حرکت کنند. مدل‌های مختلفی برای ارزیابی سطح بلوغ داده در یک سازمان وجود دارد که وضعیت داده‌ای سازمان را در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار می‌دهد. دایوتک با در نظر گرفتن شرایط کلی سازمان‌ها در کشور ایران و همچنین انواع مدل‌های توسعه داده شده بلوغ داده، دو مرجع ارزیابی بلوغ داده Data.org و TDWI را به عنوان مبنا برای طراحی پرسشنامه بلوغ داده در نظر گرفته و متناسب با شرایط سازمان‌های ایرانی شخصی‌سازی کرده است.