کارگاه نقشه گنج داده‌ها

هدف از کارگاه‌های نقشه گنج داده‌ها، انتقال بینش از وضعیت داده‌های موجود در سازمان و بررسی چالش‌هایی است که با کمک آن‌ها حل می‌شوند. در واقع دایوتک در کنار راهکارهای تحلیل داده و هوش مصنوعی خود، این امکان را ایجاد می‌کند تا سازمان‌ها با آگاهی بیشتری نسبت به استفاده از خدمات اقدام کنند.

طی کارگاه‌های نقشه گنج داده‌ها، سطح بلوغ داده به کمک افراد سازمان تعیین می‌شود. سپس به بررسی چالش‌های موجود در سازمان پرداخته شده و امکان حل آن‌ها به کمک داده‌های موجود سنجیده می‌شود. در صورتیکه وضعیت داده‌ها متناسب با صورت مسئله نباشد، از طریق ارائه مشاوره و نقشه راه بلوغ داده، زیرساخت لازم جهت جمع‌آوری داده فراهم و یا اصلاح می‌شود. در انتها به کمک راهکار‌های داده‌محور و هوش مصنوعی، به حل مسائل موجود پرداخته خواهد شد.

در صورت تمایل به برگزاری کارگاه نقشه گنج داده‌ها، فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس گرفته شود.