مدیریت آب

مدیریت صحیح منابع آبی منجر به توسعه اقتصادی – اجتماعی یک کشور می‌گردد. لازمه این موضوع، وجود یک سازوکار برای رصد دقیق وضعیت منابع آب و ذخیره‌سازی اطلاعات مربوطه در پایگاه‌های داده‌ای است. تجربه نشان می‌دهد که مدیریت کارآمد این منابع بدون وجود داده‌های باکیفیت امکان‌پذیر نیست. به‌عنوان‌مثال، اطلاعات دقیق درباره روال شکل‌گیری، تکامل، وضعیت فعلی و چگونگی مصرف منابع، یکی از کلیدهای اجرای موفق سیاست آب است. بااین‌حال، در اغلب کشورها توجه خاصی به انجام صحیح فرایند جمع‌آوری داده نمی‌شود که ماحصل آن، وجود داده‌های ناقص، پراکنده و ناهمگن است. نبود داده باکیفیت منجر به عدم ارائه تصویری صحیح و همه‌جانبه از وضعیت منابع آبی می‌شود که مدیریت آن‌ها را نیز امری مشکل می‌کند.

چند مورد از مسائلی که سازمان‌ها هنگام کار با داده بی‌کیفیت با آن مواجه هستند عبارت‌اند از لزوم درک و مستندسازی منابع داده‌ای فعلی، ارائه راهکارهایی برای اعتبارسنجی اطلاعات موجود، طراحی سازوکارهایی برای ادغام دانش موجود در منابع مختلف و حل تعارضات میان آن‌ها، شناسایی کمبودها و ارائه راهکارهایی برای تولید اطلاعات جدید و به‌اشتراک‌گذاری آن‌ها میان سازمان‌های مختلف ذی‌ربط با درنظرداشتن مسائل امنیتی مربوطه.
دایوتک با شناسایی و تجربه‌ هر یک از چالش‌های نام‌برده شده در صنعت آب ایران و با هدف ارتقای آگاهی در فرایند تصمیم‌گیری سطوح عالی مدیریت، توانسته است تا با توانایی‌های فنی و شناخت از محیط صنعت مذکور، راه‌حل‌های متناسب با سازمان‌های درگیر را ارائه کرده و با شناسایی نقاط کور فرایندی، تغییرات موردنیاز برای بهبود سیستم اطلاعاتی این سازمان‌ها را شناسایی کند.
در راستای نیاز مبرم کشور به مدیریت منابع ارزشمند تجدیدناپذیر و یا دیرتجدیدپذیر، دایوتک توانسته است تا توانایی خود را در شناخت گلوگاه‌های اجرایی و فرایندی در حوزه مدیریت آب نشان داده و به صورت واقع‌گرایانه، راه‌حل‌های متناسب با مسئله ارائه کند.

نقاط قوت دایوتک در حوزه آب

شناسایی گلوگاه‌های فرایندی در سیستم مدیریت و تصمیم‌گیری

توانایی استفاده از تمام پتانسیل‌های اطلاعاتی و داده‌ها به منظور ارائه راه‌حل مناسب

توانایی شناسایی منشا اصلی چالش‌ها و امکان ارائه راه‌حل

همکاران دایوتک در این صنعت