نام رویداد/وبینار: چالش‌های مدیریت پروژه در تیم داده

این ارائه به متدهای اجرای پروژه‌های داده و تفاوت آن‌ها با توسعه نرم‌افزار می‌پردازد و مخاطب آن، مدیران و اعضای تیم‌های داده، مدیران ارشد، و سایر علاقه‌مندان به این حوزه می‌باشند.