نام رویداد/وبینار: مدیریت داده در صنعت انرژی

در این ارائه به اهمیت صنعت انرژی در ایران و کاربرد داده‌ها در حل چالش‌های این صنعت پرداخته می‌شود. نکات و موارد گفته شده در این ارائه بر شرکت‌های آب منطقه‌ای و محدودیت منابع آبی ایران و کشورهای منطقه تمرکز دارد.