نام رویداد/وبینار: آمار در علم داده 2

در این ارائه که دومین ارائه از سری ارائه‌های نقش آمار در علم داده است، به بیان تعاریف و مفاهیم پایه‌ای آمار و استنباط آماری پرداخته می‌شود. این ارائه، به فعالان حوزه داده و همه علاقمندان توصیه می‌شود.