نام رویداد/وبینار: آمار در علم داده 1

در این ارائه که اولین ارائه از سری ارائه‌های نقش آمار در علم داده است، به تعریف علم داده، وظایف متخصص علم داده و نقش کلیدی آمار در علم داده پرداخته می‌شود. این ارائه، هیچ پیش‌نیازی ندارد و به همه علاقمندان توصیه می‌شود.